Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Algemeen

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van
Grote Kleren Webwinkel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op
de internetsite van Grote Kleren Webwinkel (www.grotekleren-webwinkel.nl).

1.2         Door het plaatsen van een bestelling, geeft u te kennen dat u bekend bent de leverings- en betalingswijze en tevens hiermee akkoord gaat. Grote Kleren Webwinkel behoudt zich het
recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen op ieder moment.

2. Overeenkomst / Aanbiedingen

2.1         Een overeenkomst tussen Grote Kleren Webwinkel en haar klant komt tot stand, nadat een bestelling door de klant geplaatst is en tevens door Grote Kleren Webwinkel op haalbaarheid is beoordeeld. De Europese Richtlijn met betrekking tot de consumentkoop geeft aan door op de knop <Afrekenen> te klikken, u definitief een koop/overeenkomst aan gaat en moet betalen.

2.2         Grote Kleren Webwinkel behoudt zich het recht voor, om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Mocht u op dat moment reeds een betaling hebben gedaan, zal deze aan u geretourneerd worden.

2.3        Alle aanbiedingen op de website van Grote Kleren Webwinkel zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Grote Kleren Webwinkel heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product aan te bieden dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we alvorens tot verzending over te gaan, uiteraard eerst contact op met de klant.

2.4          Ontbinding van de overeenkomst. Door bij ons te bestellen -via de website, telefonisch dan wel per email- ontstaat er een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan slechts worden ontbonden indien men als klant binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons te kennen geeft de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is pas ontbonden zodra u  van ons een (mail)bevestiging heeft ontvangen, de bestelling is dan geannuleerd.

3. Betalingen en orderbevestiging

3.1        Na plaatsing van uw bestelling, ontvangt u een orderbevestiging met een uniek ordernummer dat uitsluitend geldt voor de desbetreffende bestelling. Ontvangt u geen orderbevestiging binnen een half uur, neem dan contact op met Grote Kleren Webwinkel.

3.2        Betaling dient te geschieden, voordat de levering plaats vindt. Dat kan door middel van iDeal, bankoverschrijving of contant in onze winkel.
Afhalen kunt u in onze fysieke winkel ALLSiZE For Great Men in Varsseveld Zie voor voor openingstijden deze link.

3.3         Alle prijzen op de website zijn zijn in Euro's en inclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
De prijzen zijn exclusief verzend- en evt. administratiekosten.

4. Levering

4.1         Levering vindt plaats, nadat wij de betaling van u hebben ontvangen. Bestellingen op werkdagen vóór 17.00 uur en op zaterdag vóór 14.00 uur, worden dezelfde dag nog aangeboden bij PostNL. Zodat deze normalerwijze de eerstvolgende werkdag wordt bezorgd. Bij extreme drukte of onvoorziene omstandigheden bij PostNL, kan er een dag vertraging optreden.

4.2          De bestelling wordt als pakketpost of eventueel als brievenbuspakket verzonden. U ontvangt  automatisch bericht met track&trace nummer zodat u online het verzendtraject kunt volgen.  

4.3        Naast aflevering op uw huisadres kunt u ook kiezen voor de service Pakje Gemak om uw pakket zelf af te halen bij uw dichtsbijzijnde PostNL afhaallocatie. Grote Kleren Webwinkel is niet aansprakelijk voor schade of verlies tijdens transport door de verzendfirma, maar wij ontvangen wel graag bericht indien zich hier problemen voordoen.

4.4          Bij een bestelwaarde boven de € 95,00 worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij een bestelwaarde tot € 95,00 wordt een bijdrage in de verzendkosten van €  6,25 in rekening gebracht.

5. Tegoedbonnen en kadobonnen

5.1         Grote Kleren Webwinkel behoudt zich het recht om kadobonnen en kortingscodes uit te geven.
Kadobonnen zijn een jaar geldig na afgifte van de datum.

5.2         Bij het verzilveren van de kadobonnen dient u, uw persoonlijke code correct te vermelden.
Enkel correcte codes worden geaccepteerd. Bij enige twijfel van fraude vragen wij u een kopie van uw
van uw kadobon.

5.3         Kortingscodes en kadobonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. Mocht u nog geld overhouden van uw kadobon dan ontvangt u bij uw bestelling een tegoedbon. Komt u boven uw kadobon tegoed, dan ontvangt u automatisch een factuur met het verschuldigde bedrag.

6. Ruilen / retourneren
6.1        Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand heeft de afnemer het recht een deel van de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment, dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Grote Kleren Webwinkel heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.2        U kunt het product dat u wilt retourneren binnen 14 dagen met de Retourbon terugsturen, bij voorkeur in dezelfde verpakking waarmee het gekomen is. Verder verzoeken we het compleet, ongebruikt en onbeschadigd (ook geen sigarettengeur) en van origineel merklabel, maatkaartje, e.d. te zijn voorzien. Het mag niet gebruikt of gedragen zijn, passen van kleding is uiteraard geen probleem. Let op: i.v.m. hygiëne kan ondergoed niet  zondermeer geruild of geretourneerd worden. Een kledingstuk mag maar 1 x geruild worden.

6.3        De portokosten alsmede het verzendrisico zijn voor rekening van de klant. Wij raden u aan artikelen retour te zenden via het postkantoor, u ontvangt dan een verzendbewijs. Zendingen, die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, nemen wij niet in behandeling en zullen onmiddellijk worden teruggestuurd.

6.4        Zodra wij uw zending in originele staat hebben ontvangen (ongedragen, in onbeschadigde staat en voorzien van origineel merklabel, maatkaartje, e.d.), wordt het bedrag zo spoedig mogelijk gerestitueerd doch uiterlijk binnen 10 werkdagen. De aan ons betaalde bijdrage in de verzendkosten, worden teruggestort indien u de gehele bestelling retour stuurt. Retourbedragen in vorm van een credit worden alleen via bankoverschrijving teruggestort en niet via Paypal.

6.5        Artikelen die op wens zijn versteld / veranderd mogen NIET geruild of geretourneerd worden.

7. Persoonsgegevens

7.1         Indien u een bestelling plaatst bij Grote Kleren Webwinkel, dan worden uw gegevens opgenomen in een klantenbestand van Grote Kleren Webwinkel. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Grote Kleren Webwinkel respecteert de privacy van de klanten en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit moedwillig verstrekken aan derden. Mocht uw persoonlijke gegevens zijn onderschept doormiddel van internet, dan kunnen wij
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7.2         Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door GroteKleren-Webwinkel.nl in geen enkele bestand worden opgeslagen.

7.3         Indien u zich inschrijft als klant bij Grote Kleren Webwinkel, bent u verplicht om juiste
gegevens te noteren.

8. Garantie en klachten

8.1         Wij vragen u om de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt, dat de afgeleverde zending verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is. Dan dient u alvorens over te gaan tot terugzending aan Grote Kleren Webwinkel, eerst deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ons. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend product. Heeft u het product in gebruik genomen en daarna pas geconstateerd dat er gebreken of beschadiging zijn of juist hierna ontstaan zijn van de
gebreken, vervalt dit recht totaal en kunt u de producten niet meer terugsturen.

8.2        Wij doen er alles aan om een goed product af te leveren. Mocht het toch niet aan uw verwachtingen voldoen neem dan contact op via email op via  info@grotekleren-webwinkel.nl  of via de contactpagina op onze site. Wij proberen dan uw vraag of probleem in overleg zo spoedig mogelijk op te lossen.

8.3         Indien u een klacht wilt indienen en de klacht wordt door Grote Kleren Webwinkel gegrond
bevonden, dan zal Grote Kleren Webwinkel naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of u krijgt uw geld terug. De aansprakelijkheid van Grote Kleren Webwinkel en het bedrag voor schadevergoeding, zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag van de producten. Iedere aansprakelijkheid van Grote Kleren Webwinkel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9. Aansprakelijkheid

9.1        Grote Kleren Webwinkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt ten gevolge van:
       - Indien de kleding niet is gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk.
       - U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten 
         repareren en/of bewerken.
       - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
         onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Grote Kleren Webwinkel
         en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1         Op foto's vermeld op deze site rust een copyright. Alle foto's, zo ook de teksten van Grote Kleren Webwinkel mogen niet zonder toestemmingen of enig overleg door derden worden gebruikt en elders worden gepubliceerd.

10.2         Kleurafwijkingen van de foto's kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bij grote afwijkingen van prijs of de kleur zal er tot overeenstemmingen worden gekomen met de klant.

11. Overmacht

11.1        Grote Kleren Webwinkel is niet aansprakelijk  indien door haar verbintenissen niet of tijdelijk de afspraken kunnen worden nagekomen, ten gevolge van overmacht.

11.2        Grote Kleren Webwinkel behoudt zich in het geval van overmacht, het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden of te vorderen, dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat
uitvoering mogelijk blijft. In geen geval zal Grote Kleren Webwinkel  aansprakelijk worden
gehouden en dus geen enige boete of schadevergoeding betalen.

11.3        Indien Grote Kleren Webwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

12. Cookie verklaring
12.1        Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan onze website zorgen cookies ervoor dat uw browser meteen wordt herkend.
Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden, als u bij ons terugkomt. Door cookies zien we ook hoe u onze webwinkel  gebruikt en wat we nog kunnen verbeteren. Verder gebruiken we cookies voor marketingdoeleinden.

12.2        Grote Kleren Webwinkel gebruikt drie soorten cookies, die hieronder worden beschreven.

1.    Cookies voor functionele doeleinden: om het navigeren en het bestellen op de webwinkel van Grote Kleren Webwinkel te vergemakkelijken of om instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van onze webwinkel te onthouden.
Voorbeeld: u legt een product in het winkelmandje en rekent niet af. Door het cookie zit het product bij het volgende bezoek aan onze webwinkel nog steeds in het winkelmandje.
2.    Cookies voor analytische doeleinden: met deze cookies bekijken we hoe u de onze webwinkel gebruikt, en waar u vandaan komt. Deze informatie gebruiken we voornamelijk om het gebruiksgemak van onze webwinkel te verbeteren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Grote Kleren Webwinkel weet welke categorieën van haar webwinkel populair zijn.
3.    Cookies voor marketing doeleinden: om u persoonlijk en relevante aanbiedingen te kunnen sturen.
Voorbeeld: als u geregeld op de jassenmenu van onze webwinkel komt, wordt er van uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in jassen.

12.3        Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op jouw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren en verwijderen van cookies alleen effect op de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.

12.4        Privacy
Op de persoonsgegevens die Grote Kleren Webwinkel eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.